1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Województwo Podlaskie wspiera zakup samochodu pożarniczego OSP w Klewiance

    W dniu 19 lipca 2019 r. Burmistrz Goniądza Grzegorz Andrzej Dudkiewicz podpisał umowę z Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego - Pana Artura Kosickiego oraz Wicemarszałka Województwa Podlaskiego - Pana Marka Olbrysia, w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 68000,00 zł.

    Zgodnie z umową Gmina Goniądz zakupi samochód pożarniczy  jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Klewiance. Szacowany koszt zakupu samochodu pożarniczego lekkiego wyposażonego w zbiornik na wodę wynosi 74000,00 zł. Gmina Goniądz pokryje z budżetu gminy kwotę 6000,00 zł.

    Planowany termin wykorzystania dotacji i zakupu samochodu do 31 października 2019 roku.