• 29 lutego 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Województwo Podlaskie wspiera zakup samochodu pożarniczego OSP w Klewiance

    W dniu 19 lipca 2019 r. Burmistrz Goniądza - Grzegorz Andrzej Dudkiewicz podpisał umowę z Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego - Pana Artura Kosickiego oraz Wicemarszałka Województwa Podlaskiego - Pana Marka Olbrysia, w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 68000,00 zł. Zgodnie z umową Gmina Goniądz zakupiła samochód pożarniczy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Klewiance. Koszt zakupu samochodu pożarniczego lekkiego wyposażonego w zbiornik na wodę wyniósł 74000,00 zł. Gmina Goniądz pokryła z budżetu kwotę 6000,00 zł.

Galeria