1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Województwo Podlaskie wspiera zakup nowej łodzi ratowniczej dla OSP w Goniądzu

Gmina Goniądz, zakupiła łódź ratowniczą z wyposażeniem, z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu, należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LI/801/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., w sprawie  udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2023 r., Gmina Goniądz otrzymała dofinansowanie na zakup łodzi ratowniczej w wysokości 70000,00 zł.

Zgodnie z umową Gmina Goniądz, zakupiła łódź aluminiową płaskodenną wraz z przyczepą podłodziową za kwotę 75000,00 zł. 

Zakupiona łódź płaskodenna, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Goniądz oraz odwiedzających turystów, korzystających z naszej rzeki Biebrzy.

Galeria