1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Województwo Podlaskie wspiera jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

    Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LXIII/962/2024 z dnia 25 marca 2024 r., w sprawie  udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2024 r., GMINA GONIĄDZ otrzyma DOTACJĘ w WYSOKOŚCI 19 500,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Goniądz.

    Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup odzieży ochronnej, radiotelefonów przenośnych oraz hełmów strażackich.

    Dofinansowanie na łączną kwotę 3 mln zł otrzyma 111 samorządów z regionu.