29 sierpnia 2023 roku na tarasie widokowym w Goniądzu, odbyło się wręczenie promes jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych województwa podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych część 2 „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Dotacja została przyznana 190 jednostkom OSP na kwotę 4 100 000,00 zł.

    Jak zaznaczył prezes WFOŚiGW w Białymstoku Maciej Borzyszkowski tylko dobrze wyposażone jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogą zapewnić bezpieczeństwo członkom lokalnych społeczności, przez co mogą oni czuć się spokojni o swoje życie i dobytek. Stąd też wsparcie druhów-ochotników w ramach programu „Mały Strażak”.

    Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

    W spotkaniach uczestniczyli też m.in.: poseł Jarosław Zieliński, poseł Kazimierz Gwiazdowski, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego - Artur Wiatr, Burmistrz Goniądza - Grzegorz Andrzej Dudkiewicz oraz samorządowcy z gmin, na których funkcjonują wsparte jednostki OSP.

    Z terenu Gminy Goniądz, promesy z WFOŚiGW w Białymstoku, otrzymały: jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Piasecznej w wysokości 25000,00 zł,  jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu w wysokości 22670,00 zł oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Białosukni w wysokości 7270,00 zł.

    Wszystkim jednostkom OSP gratulujemy i dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania dotacji z WFOŚiGW.

Galeria