• 6 czerwca 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

VIII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 29 maja 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego , maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Goniądz.
  • w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2019-2020 z perspektywą do 2024 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2019-2020 z perspektywą do 2024 r.

Burmistrz Goniądza, Grzegorz Andrzej Dudkiewicz, przedstawił również raport o stanie gminy za 2018 rok.

Galeria