Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac budowlanych związanych z realizacją projektu pn.: Budowa bulwarów miejskich w Goniądzu, uprzejmie informujemy o czasowym wyłączeniu z ruchu pieszego terenu tzw. plaży bochenkowej. Działki gminne (wskazane na zdjęciu poniżej) o numerach: 439/2, 440/4, 444, 445, 447, 449/1 objęte są inwestycją i w najbliższym czasie objęte będą robotami budowlanymi.

Zwracamy uwagę na brak możliwości przejazdu i ruchu pieszych na wskazanym terenie.

W ramach inwestycji wykonany będzie utwardzony ciąg pieszo-jezdny z miejscami przeznaczonymi pod wypoczynek, przewidziane jest też uporządkowanie terenu zielonego, budowa trzech małych altanek biesiadnych, utwardzenie dojść do działek prywatnych, a także budowa instalacji oświetleniowej. Planowany termin zakończenia inwestycji: 15 października 2022 r.

Galeria