Informujemy mieszkańców gminy Goniądz, w szczególności mieszkańców miejscowości Białosuknia, iż od dnia 19 września 2023 r. rozpoczną się roboty drogowe na odcinku drogi gminnej nr 103369B Białosuknie Kolonia do granicy gminy (gm. Mońki). Realizowane zadanie zakłada przebudowę drogi gminnej na odcinku o długości blisko 2,64 kilometra.

W związku z prowadzonymi robotami drogowymi, uprzedzamy o utrudnieniach w ruchu i planowanym wyznaczonym objeździe. Na odcinku objętym robotami zaplanowano całkowite zamknięcie drogi, które nie będzie dotyczyło ruchu lokalnego. Jezdnia, na której będą odbywały się prace będzie wygrodzona, a do ruchu lokalnego pozostawiona będzie część jezdni o szerokości ok. 2,50 m. Ruch na zwężonym odcinku drogi będzie odbywać się wahadłowo.

Inwestycja drogowa realizowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja PGR. Projekt o nazwie: Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz zakłada modernizację dróg gminnych dojazdowych do miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarski rolnej.

Galeria