1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Urząd Marszałkowski wspiera zakupy OSP z terenu Gminy Goniądz

Województwo Podlaskie wspiera zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu oraz zakup średniego samochodu pożarniczego, przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klewiance.


    W dniu 09 czerwca 2021 r. Burmistrz Goniądza - Grzegorz Andrzej Dudkiewicz podpisał umowę z Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego - Pana Artura Kosickiego oraz Wicemarszałka Województwa Podlaskiego - Pana Marka Olbrysia, w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Goniądz,  w wysokości 35000,00 zł.

    Zgodnie z umową Gmina Goniądz zakupiła samochód pożarniczy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Klewiance. Koszt zakupu samochodu pożarniczego średniego wyposażonego w zbiornik na wodę wyniósł 61200,00 zł.

    Zakupiona została również motopompa Rosenbauer FOX 1,  która przeznaczona jest dla OSP w Goniądzu. Koszt zakupu motopompy wyniósł 17500,00 zł.

    Środki finansowe na zakup samochodu pożarniczego oraz motopompy w kwocie 35000,00 zł pochodzą ze środków Województwa Podlaskiego i opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego, w kwocie 41200,00 pochodzą ze sprzedaży samochodu pożarniczego lekkiego użytkowanego przez OSP w Klewiance oraz w kwocie 2500,00 zł z budżetu Gminy Goniądz.

Galeria