Dnia 19 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu odbyło się uroczyste nadanie Szkole Podstawowej w Goniądzu imienia Jana Pawła II, a także wręczenie sztandaru.

    Patrona, Jana Pawła II, wybrała w głosowaniu społeczność szkolna i lokalna. Jest to postać wyjątkowa w polskiej historii, jest dla wielu ludzi wzorem, nauczycielem, autorytetem. Ten wybór to bez wątpienia motywacja dla nauczycieli do przekazywania wiedzy młodym pokoleniom zgodnie z wartościami, według których żył i nauczał Ojciec Święty, ale także dla uczniów. „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.” - słowa Papieża, widniejące na odsłoniętej w środę tablicy pamiątkowej, z pewnością będą inspirowały dzieci i młodzież do nauki.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Agnieszki w Goniądzu pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Henryka Ciereszko, podczas której nastąpiło poświęcenie sztandaru. Udział w niej wzięły poczty sztandarowe szkół z terenu gmin powiatu monieckiego. Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, gdzie Rada Rodziców wręczyła sztandar Dyrektorowi, a zaproszeni goście złożyli gratulacje i życzenia z okazji tego ważnego wydarzenia.

Na zaproszenie Burmistrza Goniądza – Grzegorza Andrzeja Dudkiewicza i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Mirosława Zbigniewa Sobczyka w uroczystościach udział wzięli: Dariusz Piontowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski wraz z Wicewojewodą Bogusławą Szczerbińską, Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty, podlascy parlamentarzyści: Senator Marek Komorowski, Posłowie na Sejm – Jarosław Zieliński i Kazimierz Gwiazdowski, przedstawiciel Sekretarza Stanu Adama Andruszkiewicza Piotr Wasilewski, Starosta Moniecki Błażej Buńkowski oraz samorządowcy, dyrektorzy i przedstawiciele jednostek z terenu naszego powiatu.
W środowe popołudnie mieliśmy także okazję gościć dyrektorów szkół z sąsiednich gmin, księży z parafii w Goniądzu,  Downarach i Osowcu, a także byłych księży proboszczów z Parafii pw. św. Agnieszki w Goniądzu.

    Wczorajsze święto połączone było z uroczystym podniesieniem flagi na maszt w parku miejskim w ramach projektu „Pod biało – czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Projekt ten zakładał sfinansowanie przez Rząd RP zakupu masztów i flag dla każdej gminy w Polsce, które dołączą do projektu. Celem projektu było także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Sukces tego zakupu w dużej mierze zależał od mieszkańców naszej gminy, którzy z zapałem oddawali głosy podczas akcji „Pod biało-czerwoną.” Całkowity koszt projektu wyniósł: 10 723,60 zł, z czego 8 000,00 zł to dotacja z budżetu państwa.

    Po uroczystościach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym uczestnicy przemaszerowali na plac parku miejskiego. Flaga została przekazana pocztowi flagowemu, składającego się z druhów OSP w Goniądzu, przez harcerzy 7 Szczepu Drużyn Goniądzkich „Boanerges”. Podczas uroczystego podniesienia flagi na maszt odśpiewany został hymn państwowy.

    Barwy flagi państwowej w centrum Goniądza, mają na celu podtrzymanie i wzbogacenie patriotycznych postaw, tradycji i dumy z bycia Polakami. Flaga jest z nami we wszystkich ważnych i patriotycznych wydarzeniach – oznacza dumę i wolność, przypomina też o Poległych, którzy walczyli za niepodległość naszej Ojczyzny.

 

Fotorelacja: Janusz Kulima
List Prezesa Rady Ministrów: List Premiera Mateusza Morawieckiego.pdf
List Marszałka Województwa Podlaskiego: List Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego.pdf
#PodBiałoCzerwoną

Galeria