• 8 kwietnia 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Uroczyste otwarcie Klubu seniora w Osowcu

W niezwykle miłej atmosferze i w oprawie śpiewanych na żywo kolęd upłynęło spotkanie mieszkańców wsi Osowiec, które odbyło się 18 grudnia bieżącego roku. Zgromadzonych mieszkańców powitali kolejno: Burmistrz Goniądza – p. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz, proboszcz Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Osowcu – ks. Krzysztof Szakiel oraz członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Osowcu – pani Lucyna Lorenc. W spotkaniu wzięli udział także: Radny Rady Miejskiej w Goniądzu - p. Marcin Chyc, pan sołtys – Andrzej Zyskowski oraz licznie przybyli mieszkańcy Osowca.

Okazją do spotkania było uroczyste otwarcie utworzonego w budynku świetlicy wiejskiej Klubu Seniora. Powstały Klub Seniora utworzono dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Goniądz w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Dzięki realizacji projektu w ramach Modułu I - Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+" w ww. lokalizacji utworzono placówkę typu Klub Senior+. Realizacja projektu polegała na utworzeniu Klubu Seniora w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Osowiec. Prace, które przeprowadzono polegały na dociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu elewacji, podjazdu do drzwi wejściowych budynku oraz wykonaniu dodatkowych drzwi zewnętrznych, będących wyjściem na tyły budynku. W kolejnym etapie zrealizowano zakupy na potrzeby wyposażenia kuchni (duży i mały sprzęt AGD, zestaw mebli kuchennych, artykuły do przygotowywania i serwowania), wyposażenia sali spotkań seniorów (kanapy, stoły, krzesła, telewizor) oraz zakupy sprzętu do zajęć ruchowych (rowerki stacjonarne). Wykonane prace i zakupy podwyższyły wyjściowy standard budynku,  pozwoliły stworzyć miejsce, gdzie możliwe będzie spożycie posiłków, organizacja różnego rodzaju warsztatów, zajęć ruchowych, wypoczynku dla członków utworzonego Klubu Seniora. Prace zewnętrzne, związane z dociepleniem ścian zewnętrznych zwiększyły komfort korzystania z budynku w okresie zimowym. Wykonany podjazd do frontowych drzwi pozwolił na zminimalizowanie barier funkcjonalnych w dostępie do budynku, z kolei dodatkowe wyjście na tyły budynku pozwoli na dojście do zagospodarowanego siłownią zewnętrzną terenu.

Zrealizowany projekt pozwolił na stworzenie miejsca przystosowanego do potrzeb oraz możliwości osób starszych, udostępnienie infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu, wspomagającej aktywizowanie i zaangażowanie seniorów. Rezultatem wykonanych działań jest poprawa jakości życia seniorów w środowisku lokalnym.

Przedstawiony projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019 w kwocie dotacji w wysokości 66 178,00 zł (całkowita wartość projektu wyniosła: 83 116,00 zł).

Galeria