1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Unijne dofinansowanie na audyty energetyczne gminnych budynków

   

    W ostatni czwartek kwietnia, tj. 27.04.2023 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów składanych przez gminy i powiaty w ramach prowadzonego w ubiegłym roku konkursu na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, typ projektu: Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego.

    Wśród pozytywnie ocenionych i zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków znalazł się też wniosek złożony przez gminę Goniądz. Zgodnie z założeniami projektu pod nazwą; Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Goniądz, planowane jest wykonanie kompletnej dokumentacji audytowej dla sześciu gminnych budynków: budynku przy ul. Kościuszki 21 w Goniądzu, gdzie swoją siedzibę mają Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu oraz Ośrodek Opieki Społecznej, budynek Przedszkola przy ul. Różanej oraz budynki na terenie wiejskim gminy - świetlice wiejskie w miejscowości: Białosuknia, Klewianka, Osowiec i Wólka Piaseczna. 

    Opracowanie audytów energetycznych pozwoli  m. in.  na określenie możliwości oszczędności energii, a dokumentacja ta stanowić będzie podstawę do realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zmniejszających zużycie energii przez poszczególne obiekty oraz do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Planowana wartość projektu to 47 970,00 zł, z czego dokładnie 85%  stanowić będzie dofinansowanie ze środków UE. Planowany termin zakończenia projektu – październik 2023 r.

Więcej informacji: https://podlaskie.eu/fundusze-eu/przyznano-dotacje-dla-samorzadow-i-szpitali-na-audyty-energetyczne.html