17 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu podpisano umowę z Wykonawcą zadania: Budowa bulwarów miejskich w Goniądzu. Wyłonionym Wykonawcą z najkorzystniejszą ofertą została firma HYDROS PLUS Tomasz Kulesza z Białegostoku. Firma ta znana jest w regionie z realizacji podobnych inwestycji, takich jak budowa bulwarów w Choroszczy czy budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie.

Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa utwardzonego ciągu pieszo-jezdnego z miejscami obłożonymi deską przeznaczonymi pod wypoczynek, uporządkowanie terenu zielonego, budowa trzech altanek biesiadnych, ustawienie ławek i koszy, utwardzenie dojść do działek prywatnych, a także budowa instalacji oświetleniowej (lamp) wzdłuż bulwarów.

Wartość podpisanej umowy to 726 261,03 zł. Termin realizacji: 15.06.2022 r.

Roboty związane z budową bulwarów w Goniądzu są częścią projektu realizowanego z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa jakości życia i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Goniądz, poprawa estetyki oraz polepszenie warunków do rozwoju turystyki.

Galeria