• 2 lipca 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Szlachetna Paczka 2019

    Dobro zawsze wraca……w tym przeświadczeniu pracownicy Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych, Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (wraz z Paniami z Przedszkola i stołówki szkolnej) oraz Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej  w Goniądzu zrobili wspólną paczkę dla potrzebującej rodziny z Gminy Goniądz.

    Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy w całej Polsce. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy.

    Cieszymy się ogromnie, że tyle dobrych i podzielnych serc jest wśród nas.

Galeria