1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Wszyscy producenci rolni, w gospodarstwach których wystąpiły straty w uprawach ozimin w wyniku ujemnych skutków przezimowania, mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Goniądzu o oszacowanie szkód. Obowiązujące formularze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Goniądzu oraz na stronie poniżej.

Na podstawie złożonych wniosków, Burmistrz Goniądza  wystąpi do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania.

Wniosek o szacowanie szkód powinien być wypełniony zgodnie z wnioskiem obszarowym na 2021 r. Do wniosku musi być dołączona kopia wniosku  o płatność na 2021 r.

Wnioski można składać w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Uprawy ozimin, na których wystąpiły straty, a które zostały już przyorane nie będą szacowane.

Szacuje się to co jest na polu.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wersja DOC: oswiadczenie_rolnika_dot._-aplikacji_publicznej-1.doc

Wersja PDF: oswiadczenie_rolnika_dot._-aplikacji_publicznej-1.pdf

2. Wersja DOC: zalacznik_nr_1_wniosek_producenta_rolnego-1.doc

Wersja PDF: zalacznik_nr_1_wniosek_producenta_rolnego-1.pdf