1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Segregacja odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Goniądz

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH
na terenie miasta i gminy Goniądz

Nazwa odpadów

W pojemniku/worku umieszcza się:

W pojemniku/worku nie umieszcza się:

PAPIER

- opakowania z papieru, karton, tektura (także falista),

- katalogi, ulotki, prospekty,

- czasopisma, gazety,

- zeszyty, notatniki, koperty, książki,
- etykiety, papier ksero, papier z notatkami,
- papier pakowy,

- torby i worki papierowe.

- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

- papieru zatłuszczony lub zabrudzony żywnością,
- opakowania z jakąkolwiek zawartością,
- tapeta, kalka techniczna, papier lakierowany lub foliowany,

- kartonów po mleku i napojach,

- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałów budowlanych,

- pieluch jednorazowych i podpasek higienicznych,

- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,

Ważne!
Przed wrzuceniem makulatury do pojemnika należy:
- usunąć części, które nie są z papieru (, zszywki, taśmę klejącą z kartonu, naklejki, foliowe okienka i folie pęcherzykowe z kopert, sznurki, tasiemki),
- papier lub karton złożyć lub zgnieść tak żeby zajmował jak najmniej miejsca.

SZKŁO

- butelki szklane po napojach,
- słoiki i inne opakowania szklane,

- szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są  wykonane z trwale połączonych kilku surowców.

- ceramika, kryształ, porcelana i fajans (kubki, doniczki, talerze),

- szkła żaroodpornego,

-znicze z zawartością wosku,
- żarówki, świetlówki, kineskopy, reflektory,
- szkło okienne i samochodowe, szkło zbrojonych, lustra (mają inną temperaturę topnienia od szkła opakowaniowego i nie stopią się razem z butelkami i słoikami),
- szkło okularowe, zbrojone,
- szklane opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i chemikaliach,

- termometrów i strzykawek.

Ważne!
Przed wrzuceniem odpadów szklanych do pojemnika należy:
- opróżnić opakowania szklane oraz usunąć zakrętki, kapsle, korki i inne części nie wykonane ze szkła,
- zerwać papierowe etykiety i umieścić je w odpowiednich pojemnikach.

TWORZYWA SZTUCZNE METALE, ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE

- jednorazowe butelki po napojach,
- nakrętki,

- butelki po detergentach, kosmetykach i środkach myjących (mydła, szampony),
- plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, owocach),
- folie i torebki z tworzyw sztucznych, reklamówki,
- czyste kanistry lub wiadra,

- puszki po konserwach,

- folia aluminiowa,

- metale kolorowe i drobny złom,

- puszki aluminiowe po napojach,

- odpady opakowaniowe

wielomateriałowe tj. kartony po mleku i  napojach.

- opakowania po olejach, smarach i lakierach,
- opakowania po odczynnikach chemicznych, środkach ochrony roślin,
- opakowania po lekach lub inne mające zastosowanie medyczne,
- silikon, guma, styropian,
- części radia, telewizora czy innego sprzętu typu RTV i AGD,
- metalowe części o dużych gabarytach np. po remoncie czy zniszczonych urządzeniach mechanicznych,

- opakowania po dezodorantach, lakierach do włosów itp..

Ważne!

Przed wrzuceniem odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów z metali czy odpadów opakowaniowych wielomateriałowych do pojemnika należy zadbać, aby:
- opróżnić ich zawartość oraz zdjąć etykiety

- zdjąć nakrętki i wyrzucić osobno,
- opakowanie lub folię zgnieść lub złożyć w taki sposób żeby zajmowały jak najmniej miejsca,

 - duże odpady, które nie zmieszczą się do pojemnika na metale ułożyć w stosie obok pojemnika/worków na inne odpady.

BIOODPADY

- gałęzie drzew i krzewów,

- skoszona trawa, liście, kwiaty,

- trociny, kora drzew,

- resztki jedzenia, odpady z warzyw i owoców,

- zup, sosów, kości,

- odchodów zwierząt,

- drewna impregnowanego,

- płyt wiórowych i MDF,

- mebli,

- ziemi i kamieni,

- innych odpadów komunalnych,

śniegu, lodu

Ważne!

Przed wrzuceniem bioodpadów do pojemnika lub worka należy zadbać, aby:

- nie umieszczać płynnych lub półpłynnych resztek jedzenia.

 

POPIÓŁ

-popiół i inne stałe produkty spalania pochodzących z ogrzewania budynków mieszkalnych

- odpadów zielonych i innych odpadów komunalnych, śniegu, lodu

Ważne!

Przed wrzuceniem popiołu do pojemnika lub worka należy zadbać, aby:

- nie był gorący,

-ostre fragmenty produktów niecałkowitego spalania nie uszkodziły worka lub pojemnika.

 

Załącznik: