1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Przerwa w wydawaniu zaświadczeń przez OPS w Goniądzu

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu informuje, iż w związku z Komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin – w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020r. dla potrzeb wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa GUS-u na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

    Zgodnie z powyższym, każdego roku w okresie od 01 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i wydania zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

    Nadmienić należy, iż w ramach Programu „Czyste Powietrze” prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie przez wszystkie miesiące w roku, bez przerw, do zakończenia trwania Programu tj. do 2027r. włącznie.