• 29 lutego 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Przekazanie samochodu pożarniczego OSP w Klewiance

    W dniu 25 października 2019 r. w Klewiance odbyło się uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego, zakupionego dzięki wsparciu Województwa Podlaskiego oraz Gminy Goniądz.

    W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Goniądza Grzegorz Andrzej Dudkiewicz, Poseł na Sejm RP - Kazimierz Gwiazdowski, Komendant PSP w Mońkach - Krzysztof Stachurski, Kwatermistrz PSP w Mońkach - Andrzej Beczko, Zastępca Komendanta PSP w Mońkach - Sławomir Szafrański, Ks. Robert Jacek Koller - proboszcz parafii pw. św. Agnieszki w Goniądzu,  Ks. Kamil Norel, druhowie z OSP w Klewiance oraz delegacje OSP z terenu Gminy Goniądz.

    Ksiądz proboszcz, Robert Jacek Koller, dokonał poświęcenia nowo zakupionego samochodu, a goście zaproszeni życzyli wszystkim druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Klewiance tylu samo powrotów co wyjazdów.

    Burmistrz Goniądza wraz z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Klewiance podziękowali wszystkim tym, którzy przyczynili się do sfinansowania samochodu pożarniczego. Szczególne słowa podziękowania skierowali do Pana Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego i Radnej Sejmiku Województwa Podlaskiego Pani Jadwigi Zabielskiej.

    Uroczystość została przygotowana przez OSP w Klewiance oraz przez Koło Gospodyń Wiejskich w Klewiance, które przygotowało poczęstunek dla zaproszonych gości.

Galeria