Trwają prace zmierzające do ukończenia przebudowy drogi powiatowej Nr 2628 B ulicy Jagiellońskiej w Goniądzu dofinansowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 r.

    W ramach inwestycji jest przebudowywany odcinek od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do ulicy Grodzieńskiej o długości 562.00 m, wkład finansowy Gminy Goniądz: 341 950,80 zł.

Galeria