1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goniądzu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goniądzu

    12 stycznia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu zajmującego się zadaniem inwestycyjnym, związanym z realizacją projektu pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przyłączy wod-kan na działkach nr 216, 567 dla miasta Goniądz”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy – firmy San System sp. z o.o. z Olecka, członkowie zespołu nadzoru inwestorskiego - specjaliści z firmy Energoinwest JK Białystok, a gościli ich przedstawiciele Inwestora – Gminy Goniądz: Burmistrz Goniądza Grzegorz Andrzej Dudkiewicz razem z Dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych i pracownikami Urzędu Miejskiego w Goniądzu.
W szerokim gronie omówiono i ustalono ostatnie szczegóły dokumentacji projektowej. Przedmiotem rozmów był też harmonogram inwestycji, który zakłada szereg prac na pierwszy kwartał nowego 2021 roku. Najbliższe tygodnie to czas na dokończenie procedur administracyjnych. Następnie przekazany zostanie Wykonawcy teren inwestycji, przygotowane zostanie zaplecze do robót na terenie stacji uzdatniania i zespołu ujęć głębinowych, gdzie wykonywane będą prace ziemne, sanitarne i instalacyjne. Styczniowe spotkanie było ostatnim stacjonarnym spotkaniem grupy roboczej, kolejne odbędą się już w terenie.

    Na realizację projektu pozyskano środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Galeria