1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goniądzu – prace projektowe na finiszu

    Konsultacje projektu przebudowy stacji uzdatniania wody w Goniądzu były tematem przewodnim spotkania w dniu 18 grudnia 2020 r. w którym udział wzięli ze strony Inwestora: Burmistrz Goniądza – Grzegorz Andrzej Dudkiewicz, Mariusz Zawadzki – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, Edmund Zaniewski - inspektor ds.  inwestycji Urzędu Miejskiego w Goniądzu, projektanci Wykonawcy – firmy San System sp. z o.o. z Olecka oraz przedstawiciele nadzoru inwestorskiego – specjaliści z firmy Energoinwest JK Białystok. W trakcie spotkania omawiano przedstawione przez Wykonawcę projekty modernizacji stacji uzdatniania wody i ujęć głębinowych, propozycje rozwiązań technologicznych, szczegóły dotyczące instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, doprecyzowano też plan zagospodarowania terenu stacji uzdatniania. Spotkanie pozwoliło na zebranie i podsumowanie wszelkich uwag do opracowywanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, która kończy pierwszy etap prac w projekcie pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przyłączy wod-kan na działkach nr 216, 567 dla miasta Goniądz, powiat moniecki, woj. podlaskie”. Na realizację tego projektu pozyskano środki finansowe w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody (SUW) w Goniądzu pozwoli na wyeliminowanie problemów związanych z niedoborami wody w rejonie zasilanym przez stację, usprawni proces dostarczania wody do mieszkańców, zwiększy niezawodność urządzeń i poprawi jakość wody, dzięki czemu inwestycja wpłynie na wzrost jakości życia mieszkańców Gminy Goniądz.

W nowym roku, Wykonawca przystąpi do realizacji projektu i robót budowlanych. Zakończenie całej inwestycji, której wartość przekracza trzy miliony złotych planowane jest na koniec pierwszej połowy 2021 roku.

Galeria