1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Projekt Zdalna Szkoła Plus

    Dnia 15 maja 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekt „Zdalna Szkoła+”, w którym Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. To kolejny projekt, w którym Centrum Projektów Polska Cyfrowa znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Instytucja postanowiła przeznaczyć pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów oraz nauczycieli. Łącznie z programem #zdalnaszkoła na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów CPPC przeznaczyło 366 mln złotych.

    Gmina Goniądz w drugim projekcie otrzymała dofinansowanie w wysokości 74 540,77 zł. Kwota została przeznaczona na zakup oraz ubezpieczenie 26 laptopów oraz 11 tabletów graficznych, które zostały przekazane Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Goniądzu. Sprzęt niezbędny do nauki zdalnej trafi do uczniów oraz nauczycieli. Po zakończonej epidemii sprzęt wróci do szkoły, gdzie będzie służył wszystkim uczniom w celach edukacyjnych.

Działanie zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Galeria