1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Projekt w Osowcu Twierdzy zakończony

    Gmina Goniądz zakończyła realizację zadania objętego dofinansowaniem z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś - edycja 2021.

Zadanie pn.:  Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w m. Osowiec Twierdza jako wspólnej przestrzeni umożliwiającej integrację mieszkańców osady realizowano na podstawie podpisanej na początku czerwca tego troku umowy nr ROR-VII.0103.99.2021.

Wartość zadania wyniosła 20.464,40 zł brutto, z czego 10.236,40 zł stanowiło wkład własny gminy, a pozostała kwota to dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego.

W ramach projektu zakupiono elementy wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Osowiec Twierdza takie jak bramki do piłki nożnej, zestaw do piłki siatkowej, piłkochwyt, a także inne elementy infrastruktury: ławki, kosze, stojak rowerowy. Celem projektu było stworzenie miejsca pełniącego funkcję rekreacyjno-sportową, będącego miejscem wypoczynku i spotkań integracyjnych mieszkańców osady. Celem głównym zadania było zagospodarowanie wspólnej przestrzeni, umożliwiającej spotkania angażujące mieszkańców, a przez to zintegrowanie lokalnej społeczności i jej aktywizacja oraz promocja aktywnego spędzania czasu wolnego.