1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Program „Posiłek w szkole i w domu”

    27 czerwca 2022 roku w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Burmistrz Goniądza Grzegorz Andrzej Dudkiewicz podpisał umowę na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach Programu przewidziane jest doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek przy szkołach publicznych.

    Gmina Goniądz pozyskała dofinansowanie w kwocie 30 tys. na doposażenie kuchni i stołówki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul. Różanej.  Wkład własny gminy to kwota ponad 7 tys. Z dotacji zakupione zostaną sprzęty niezbędne do przygotowywania i przechowywania posiłków m.in. : lodówki, zamrażarka, maszyna do mielenia mięsa, termos transportowy, naświetlacz do jaj, patelnie i inne drobne sprzęty przeznaczone do spożywania posiłków.

Galeria