1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Program odnowy wsi województwa podlaskiego

PROGRAM ODNOWY WSI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Gmina Goniądz zakończyła we wrześniu bieżącego roku realizację zadania pn.: „Wzrost funkcjonalności budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Piaseczna poprzez zakup wyposażenia” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” (edycja 2020 r.).

Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego, pozyskana kwota dotacji w wysokości ponad 14 tysięcy złotych została przeznaczona na zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicy: sprzętu AGD i elementów drobnego wyposażenia do pomieszczenia kuchni, zakup stołów i zestawu nagłośnienia do sali, a także grzejników do pomieszczenia kuchennego, sali i łazienki.

Zakupiony sprzęt pozwolił na urządzenie funkcjonalnego i praktycznego pomieszczenia kuchennego. Wyposażenie sali świetlicy w stoły i system nagłośnienia pozwoli na organizację w budynku imprez okolicznościowych i spotkań mieszkańców sołectwa Wólka Piaseczna i Budne (np. zebrań sołeckich). Zakupione i zamontowane grzejniki zwiększą możliwość korzystania ze świetlicy w miesiącach jesienno - zimowych i wpłyną na komfort przebywania w dotychczas nieogrzewanym budynku. Wszystkie te elementy pozwoliły na wzrost funkcjonalności całej świetlicy. Celem zrealizowanego zadania było podniesienie poziomu infrastruktury służącej rozwojowi społeczno-kulturalnemu obu sołectw i poprawa poprawę jakości życia społeczności lokalnej. Wzrost atrakcyjności świetlicy wiejskiej, zachęci mieszkańców do promowania i kultywowania tradycji w zakresie regionalnej kuchni polskiej, przyczyni się do integracji oraz nawiązywania kontaktów międzypokoleniowych.

Galeria