W połowie października zakończyła się realizacji projektu pn.: Utworzenie miejsca do integracji mieszkańców sołectwa Osowiec. Zadanie, na które pozyskano środki zewnętrzne, z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „PROGRAMU ODNOWY WSI – KREATYWNA WIEŚ” edycja 2022 miało na celu Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej umożliwiającej spotkania angażujące mieszkańców sołectwa Osowiec.

    W ramach zadania wykonano: altanę drewnianą, eko-kącik oraz plac zabaw dla najmłodszych użytkowników miejsca. Wymienione elementy zadania pozwoliły na stworzenie miejsca pełniącego funkcję rekreacyjną i edukacyjną. Powstało miejsce, w którym możliwy będzie wypoczynek, czy organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa. Eko-kącik dla najmłodszych i plac zabaw sprawia, że miejsce te stanie się ogólnodostępnym miejscem do wypoczynku i zabaw dla mam z dziećmi. Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczną część pracy własnej w realizację zadania włożyli sami mieszkańcy Osowca.

    Inwestycja w miejscowości Osowiec będzie już trzecim z kolei projektem realizowanym z udziałem środków Marszałka Województwa, wcześniej zrealizowano zadanie pn.: Wzrost funkcjonalności budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Piaseczna poprzez zakup wyposażenia (2020 r.) oraz Zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w m. Osowiec Twierdza jako wspólnej przestrzeni umożliwiającej integrację mieszkańców osady (2021 r.).

Galeria