W październiku Gmina Goniądz zakończyła realizację zadania objętego dofinansowaniem z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś - edycja 2023.

    Zadanie pn.:  Kino Wiejskie – Wulkan Możliwości – Remont Budynku świetlicy Wiejskiej We Wsi Wólka Piaseczna” zrealizowano na podstawie, podpisanej na początku maja bieżącego roku, umowy nr DR-II.3152.49.2023.

    Wartość zadania wyniosła 60.000 zł brutto, z czego 30.000 zł stanowiło wkład własny gminy, natomiast pozostała kwota, została dofinansowana z budżetu Województwa Podlaskiego.

    W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia zakupiono wyposażenie niezbędne do rozpoczęcia działalności pierwszego KINA WIEJSKIEGO we wsi Wólka Piaseczna (projektor/rzutnik i ekran) oraz wykonano najpilniejsze prace remontowo-budowlane, polegające na wymianie pokrycia dachowego i ociepleniu budynku świetlicy wiejskiej.

    Głównym celem projektu było zagospodarowanie wspólnej przestrzeni, budynku świetlicy w Wólce Piasecznej, umożliwiającej spotkania angażujące i integrujące mieszkańców wsi i sąsiednich sołectw. Zrealizowane przedsięwzięcie umożliwi rozwój własnej miejscowości, jak również wzmocni proces odnowy wsi w regionie, wraz z jej upowszechnieniem jako miejsca do odpoczynku, pracy i życia.

    Inwestycja w miejscowości Wólka Piaseczna jest już czwartym projektem realizowanym przy  udziale  środków Marszałka Województwa Podlaskiego. Wcześniej zrealizowano zadanie pn.: Wzrost funkcjonalności budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Piaseczna poprzez zakup wyposażenia (2020 r.), zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w m. Osowiec Twierdza jako wspólnej przestrzeni umożliwiającej integrację mieszkańców osady (2021 r.), a także zadanie zrealizowane w ubiegłym roku we wsi Osowiec pn.: Utworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa Osowiec.

Galeria