1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Program odnowy wsi - po raz czwarty!

Już czwarty raz udało się pozyskać środki z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „PROGRAMU ODNOWY WSI – KREATYWNA WIEŚ” edycja 2023. Wniosek pod nazwą: „Kino Wiejskie – Wulkan Możliwości - Remont Budynku Świetlicy Wiejskiej We Wsi Wólka Piaseczna wraz zakupem wyposażenia kinowego” uzyskał wsparcie w formie dotacji w wysokości 30 tysięcy złotych. Umowę
o dofinansowanie podpisano 8 maja 2023 r. na uroczystym podsumowaniu naboru wniosków w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki.

W ramach zadania zaplanowano zakup wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia działalności pierwszego Kina Wiejskiego we wsi Wólka Piaseczna oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych, między innymi remont pokrycia dachowego i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej.

Celem projektu jest zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej – budynku świetlicy w Wólce Piasecznej, umożliwiającej spotkania angażujące mieszkańców wsi. Planowane przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje działania na rzecz rozwoju własnej miejscowości i wzmocnienie procesu odnowy wsi w regionie, wraz z jej upowszechnianiem jako miejsca do życia, odpoczynku i pracy.

Inwestycja w miejscowości Wólka Piaseczna będzie już czwartym z kolei projektem realizowanym
z udziałem środków Marszałka Województwa, wcześniej zrealizowano zadanie pn.: Wzrost funkcjonalności budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Piaseczna poprzez zakup wyposażenia (2020 r.), zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w m. Osowiec Twierdza jako wspólnej przestrzeni umożliwiającej integrację mieszkańców osady (2021 r.), a także zadanie zrealizowane w 2022 r. pn.: Utworzenie miejsca do integracji mieszkańców sołectwa Osowiec.

 

Więcej informacji: https://podlaskie.eu/rs/ponad-16-mln-zl-dla-wsi-z-wojewodztwa-podlaskiego.html