1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Ponad 8,5 miliona złotych dla Gminy Goniądz

Gmina Goniądz otrzymała wsparcie finansowe w ramach I naboru wniosków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wniosek pod nazwą Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego zakłada inwestycje branży drogowej.

Projekt zakłada rozbudowę sieci drogowej na terenie gminy. Istniejąca infrastruktura drogowa jest w złym stanie, co wpływa negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i na cenne przyrodniczo środowisko lokalne. Nowe nawierzchnie dróg pozwolą na spadek poziomu hałasu, a dzięki ograniczeniu ścierania nowych jezdni, możliwe będzie ograniczenie niskiej emisji pyłów i osiągnięcie lepszej jakości powietrza. Nowe nawierzchnie przyczynią się do zmniejszenia uciążliwości lokalnego transportu samochodowego dla użytkowników dróg i otaczającego środowiska.

Przewidywana całkowita wartość inwestycji to 9 milionów złotych, a pozyskane dofinansowanie pokryje 95% wydatków.