• 6 czerwca 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Podziękowania za pomoc w prowadzonych działaniach ratowniczych, podczas gaszenia Biebrzańskiego Parku Narodowego.

    Pragnę serdecznie podziękować, wszystkim uczestnikom akcji gaszenia Biebrzańskiego Parku Narodowego, z jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, 1 Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku, Biebrzańskiego Parku Narodowego, samorządów terytorialnych, Dyrekcji Lasów Państwowych, Wojska Polskiego, Policji, a także Zarządowi Województwa Podlaskiego, mieszkańcom Goniądza, Wrocenia, Wólki Piasecznej i okolicznych miejscowości, Kołom Gospodyń Wiejskich, Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu im. Unii Europejskiej w Goniądzu, pracownikom Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Goniądzu, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Goniądzu, Miejskiemu Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, którzy przez cały czas wspierali strażaków w walce z żywiołem, w przeróżny sposób. Dziękuję również stowarzyszeniom i fundacjom, za przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego jednostkom OSP. Szczególne podziękowania, kieruję także do wszystkich osób dobrej woli, którzy swoją pracą, zaangażowaniem ułatwiali przeprowadzenie skomplikowanej akcji gaśniczej. Dziękuję także, wszystkim podmiotom i osobom, którzy nieodpłatnie przekazywali pomoc rzeczową przyczyniając się tym samym do końcowego sukcesu.

    Dziękuję w sposób szczególny harcerzom z Goniądza, a mianowicie 7 Szczepowi Drużyn Goniądzkich "Boanerges", za pomoc udzieloną ratownikom i wszystkim służbom zaangażowanym w walkę z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Dziękuję rolnikom, którzy bezinteresownie udostępniali swój sprzęt rolniczy (m.in.: ciągniki rolnicze, przyczepy, beczkowozy, pługi), dowożąc służby ratownicze na miejsce prowadzenia akcji oraz zabezpieczając teren BPN przed dalszym rozprzestrzenianiem się pożaru. Dziękuję również osobom prywatnym, za pomoc w transporcie sprzętu i służb ratowniczych na miejsce zdarzenia, własnymi samochodami i quadami. 

DZIĘKUJĘ !!!

Burmistrz Goniądza
Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Galeria