1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Podpisana umowa z Wykonawcą zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Goniądz

    W środę, 22 września br. podpisano umowę z wykonawcą zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Goniądz. Na realizację tej inwestycji pozyskano środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości jednego miliona złotych.

    Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako wykonawcę zadania wyłoniono konsorcjum: „INSBUD” Sylwia Olszewska, 18-400 Łomża, Giełczyn,  ul. Bielna 6g – (lider konsorcjum) INSTAL-GROT Tomasz Kupidłowski, 18-400 Łomża, Boguszyce 5 (partner konsorcjum).

    Wykonawca ma teraz 4 miesiące na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, które przyniosą poprawę efektywności energetycznej budynków i obiektów oraz redukcję emisji CO2 i pyłów do atmosfery. Efektem będą realne oszczędności energii nieodnawialnej i niższe bieżące koszty utrzymania (mniejsze rachunki za zużytą energię). W instalacje fotowoltaiczne zostanie wyposażonych siedem obiektów: oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniania wody w Goniądzu, stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Wroceń, Osowiec, Downary, Białosuknia, a także budynek przedszkola w Goniądzu.

    W wyniku przeprowadzonego postępowania, dzięki dużej konkurencji wśród wykonawców, uzyskano spore oszczędności. Aby nie stracić ani jednej złotówki uzyskanej ze środków budżetu państwa, zdecydowano o przeprowadzeniu kolejnego postępowania, tak by wyłonić wykonawcę kolejnych instalacji fotowoltaicznych – tym razem na budynkach świetlic wiejskich, tak by maksymalnie wykorzystać kwotę pozyskanej dotacji. 

Galeria