1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Pierwszy SIM na Podlasiu wystartował!

Gmina Goniądz jednym z założycieli Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach.


    1 czerwca 2022 r. podpisany został akt notarialny powołujący do życia pierwszą na Podlasiu Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. Wspólnikami – założycielami Spółki SIM KZN Podlaskie zostało 17 gmin (Miasto Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Ciechanowiec, Dąbrowa Białostocka, Drohiczyn, Goniądz, Łapy, Michałowo, Mońki, Miasto Sejny, Sokoły, Suchowola, Gmina Suwałki, Szczuczyn, Szepietowo, Zambrów) oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.

    Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to inicjatywa państwa realizowana w ścisłej współpracy ze społecznościami lokalnymi. Dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) rząd daje gminom tworzącym Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe 3 mln złotych na objęcie udziałów w spółce SIM, a także wsparcie na poziomie 10% wartości inwestycji.  Dla samorządów jest to okazyjne wejście w założenie takiego podmiotu, bez potrzeby zabezpieczania stosownych środków w budżecie gminy. Dodatkowo, fundusz dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego może pokryć do 35% kosztów inwestycji.

    Siedemnaście gmin tworzących spółkę, planuje wybudować łącznie ponad 800 mieszkań przeznaczonych osobom mającym trudności z wzięciem kredytu mieszkaniowego. Mieszkania te, po okresie spłaty kredytu (który zaciągnie spółka), będą przechodzić na własność mieszkańca, po zakończeniu jego spłaty. Kredyt rozliczany będzie z mieszkańcami w czynszu.

    Deficyt tanich i dostępnych mieszkań na długoterminowy i bezpieczny najem w Gminie Goniądz jest bardzo duży,  w związku z czym inicjatywa ta na naszym terenie jest ogromnie potrzebna. Jednym z podstawowych założeń programu jest przeciwdziałanie depopulacji gmin poza dużymi ośrodkami miejskimi. Budowa mieszkań zwiększy dostępność lokali, które ułatwią podjęcie decyzji mieszkańców o pozostaniu na terenie naszej gminy.

    W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia planowanej inwestycji w Gminie Goniądz.

Galeria