1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Pierwsza strzelnica wirtualna w Goniądzu

    W związku z zakończeniem realizacji zadania, polegającego na utworzeniu strzelnicy wirtualnej, poprzez adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu, zgodnie z umową Nr 49/L/2023/3300025296/497 z dnia 28.07.2023 r., dofinansowywanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, oddano do użytku Strzelnicę wirtualną. Strzelnica powstała w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu.

    Realizacja zadania polegała na zakupie multimedialnego systemu szkolno-treningowego, działającego w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystującym laserowe symulatory (repliki) broni wyposażone w urządzenia laserowe emitujące niewidzialną wiązkę światła. Została ona wyposażona w cztery karabinki i cztery pistolety z funkcjami wyzwalania strzału. System multimedialny strzelnicy umożliwia animację prowadzenia szkoleń z różnych odległości, do tarcz i obiektów w wirtualnej przestrzeni oraz w różnych porach dnia, przy zmiennych warunkach atmosferycznych. 

    Dokonano również adaptacji obiektu na potrzeby wirtualnej strzelnicy, poprzez adaptację pomieszczenia dla potrzeb funkcjonowania wirtualnej strzelnicy, jak również poprzez adaptację zaplecza techniczno-gospodarczego.

    Całkowity koszt inwestycji to 214 952,00 zł z czego 80% kosztów (tj.: 171 961,00zł) stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2023”. Uroczyste otwarcie strzelnicy planowane jest na dzień 19 stycznia 2024 r.

Galeria