1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

OSP Goniądz z nową łodzią ratowniczą

    Miło nam poinformować, iż Gmina Goniądz, zakupi łódź ratowniczą z wyposażeniem, z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LI/801/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., w sprawie  udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2023 r., Gmina Goniądz otrzymała dofinansowanie na zakup łodzi ratowniczej w wysokości 70000,00 zł.

Przyznane środki przełożą się bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Goniądz oraz odwiedzających turystów, korzystających z uroków naszej rzeki Biebrzy.

Z podziękowaniem Zarządowi Województwa Podlaskiego na czele z Panem Marszałkiem Arturem Kosickim oraz Radną Sejmiku Województwa Podlaskiego - panią Jadwigą Zabielską.