1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Ogłoszenie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiego w Goniądzu

    Uprzejmie informuję, że dnia 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.

Rada Miejska obradować będzie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, chcących uczestniczyć w sesji o zachowanie rygorów sanitarnych i ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale pod adresem:

http://yt.goniadz.pl

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Goniądzu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Goniądza.
 8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 9. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak