1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Ogłoszenie o XXXV Sesji Rady Miejskiego w Goniądzu

    Uprzejmie informuję, że dnia 24 sierpnia (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.

Rada Miejska obradować będzie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności , zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, chcących uczestniczyć w sesji o zachowanie rygorów sanitarnych i ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale pod adresem:

http://yt.goniadz.pl

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania Gminie Jaświły zadań Gminy Goniądz z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021– 2035.
 8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak