1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Ogłoszenie o XXXII Sesji Rady Miejskiego w Goniądzu

    Uprzejmie informuję, że dnia 5 maja (środa) o godz. 13.00 odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.

Rada Miejska obradować będzie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców o nieuczestniczenie w tym posiedzeniu ze względów bezpieczeństwa.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na remont drogi  powiatowej Nr 1417B na odcinku Kosiorki-Doły-Goniądz.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na budowę chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1849 B w miejscowości Klewianka Gmina Goniądz.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na remont chodnika położonego w ciągu drogi  powiatowej Nr 1799 B w miejscowości Płochowo Gmina Goniądz.
 9. Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu
  za 2020 rok.
 10. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata  2021 – 2023.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goniądz.
 17. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Goniądzu za rok 2020.
 18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak