1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Ogłoszenie o XXX Sesji Rady Miejskiego w Goniądzu

    Uprzejmie informuję, że dnia 24 lutego (środa) o godz. 11.00 odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej  w Goniądzu.

Rada Miejska obradować będzie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców o nieuczestniczenie w tym posiedzeniu ze względów bezpieczeństwa.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  rozpatrzenia petycji.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goniądz na 2021 rok.”
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goniądz.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Goniądz, udostępnianych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak