1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Ogłoszenie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu

OGŁOSZENIE

            Uprzejmie informuję, że dnia 21 października 2020r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej  w Goniądzu.

Rada Miejska obradować będzie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców  o nieuczestniczenie w tym posiedzeniu ze względów bezpieczeństwa.

Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Goniądza, Sołtysi, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020 – 2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od roku 2021.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goniądza.
 9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak