1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Ogłoszenie o XXIX Sesji Rady Miejskiego w Goniądzu

    Uprzejmie informuję, że dnia 28 stycznia (czwartek) o godz. 12.00 odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej  w Goniądzu.

Rada Miejska obradować będzie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców o nieuczestniczenie w tym posiedzeniu ze względów bezpieczeństwa.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXVII i XXVIII sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021– 2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz-Downary Plac na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 670 w m. Goniądz o długości 1000,00 m”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goniądzu na 2021 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goniądzu na 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Goniądzu na 2021 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Goniądzu na 2021 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Goniądzu na 2021 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji ds. Budżetu Rady Miejskiej w Goniądzu na 2021 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak