• 6 czerwca 2020
 1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Ogłoszenie o XX Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu

OGŁOSZENIE

            Uprzejmie informuję, że dnia 6 maja 2020r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej  w Goniądzu.

Rada Miejska obradować będzie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców o nieuczestniczenie w tym posiedzeniu ze względów bezpieczeństwa.

Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Goniądza, Sołtysi, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020 – 2034.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych  w budżecie Gminy Goniądz na 2021 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji  pn. ” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz-Downary Plac na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 670 w m. Goniądz o długości 1000,00 m”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz-Downary Plac na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 670 w m. Goniądz o długości 1000,00 m”
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
 9. Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu za 2019 rok.
 10. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak