1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Modernizacja oczyszczalni ścieków – umowa z Wykonawcą podpisana

W środę, 5 kwietnia 2023 r. na wspólnym spotkaniu Burmistrza Goniądza – pana Grzegorza Andrzeja Dudkiewicza z panem Leszkiem Jackowskim – prezesem Zarządu firmy REMEX sp. z o.o. podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Częściowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Goniądzu. Wyłoniony w postępowaniu zakupowym podmiot to firma z regionu: REMEX sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Wykonawca posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej i specjalizuje się w pracach montażowych, spawalniczych i remontowych w branży wodno-ściekowej, energetyce cieplnej czy przemyśle mleczarskim. Na swoim koncie firma REMEX sp. z o.o. ma współpracę w zakresie obsługi i inwestycji z takimi firmami jak: Elektrociepłownia Białystok S.A, MPEC Białystok, Wodociągi Białostockie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku, Mlekovita Wysokie Mazowieckie, Mlekpol Grajewo czy Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach.

Prace, które objęte są inwestycją to opracowanie dokumentacji projektowej, a w dalszej kolejności – wykonanie robót na terenie goniądzkiej oczyszczalni. W ramach zadania planowana jest budowa urządzeń niezbędnych do odbioru stale rosnącej ilości dowożonych ścieków: budowa hermetycznej stacji przyjmowania, modernizacja istniejącego zbiornika na ścieki oraz budowa zbiornika retencyjnego. Dodatkowo wykonane zostaną roboty modernizacyjne przepompowni, które pozwolą na lepsze efekty oczyszczalnia ścieków. Wśród innych prac przewidziano też przebudowę układu pomiarowego ilości ścieków, naprawę pokrycia dachowego w budynkach oczyszczalni oraz zagospodarowanie terenu.

Wartość podpisanej umowy to kwota 2 054 100,00 zł brutto. Termin realizacji inwestycji: 4 stycznia 2024 r.

Galeria