Dnia 3 listopada 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się LVIII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035.
  • w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od roku 2024.
  • w sprawie uchylenia  uchwały Nr LV/363/23 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na budowę chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1849 B w miejscowości Klewianka,  gmina Goniądz.
  • w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/362/23 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na budowę chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej nr  1799 B w miejscowości Płochowo,  gmina Goniądz.
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu.

 

 

Galeria