1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

LIV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 16 maja 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się LIV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035.
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu.
  • w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Goniądz na lata 2023 - 2030"
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Goniądzu przy ul. Grodzieńskiej.
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Goniądz na lata 2023 -2028.

 

 

Galeria