1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

LII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 9 lutego 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się LII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035.
  • w sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Goniądzu na 2023 rok.
  • w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Goniądzu na 2023 rok.
  • w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Downarach.
  • w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022 – 2027 z perspektywą do roku 2030.
  • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia "Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny".
  • w sprawie zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goniądz.

 

 

Galeria