1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

LI Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 19 stycznia 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się LI Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035.
  • w sprawie  zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na partycypację w kosztach realizacji zadania pn.”Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1847B (Goniądz-Downary)”
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy określającej szczegółowe warunki powierzenia realizacji zadania własnego.
  • w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do przewozu przez rodziców lub opiekunów prawnych, dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki.

 

 

Galeria