1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

LGD Fundusz Biebrzański - Zapraszamy mieszkańców do wypełnienia ankiety

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański zaprasza mieszkańców do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie, poprzez wypełnienie ankiety:

Goniądz: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cf254914&&b=bb0713c89f&&c=b0271d80   

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie do przeprowadzenia ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz opracowania raportu końcowego  prezentującego wyniki badania ewaluacyjnego.

Przeprowadzona ankieta pozwoli nam na lepsze poznanie Państwa potrzeb i dostosowanie do nich przyszłych działań i dokumentów strategicznych.

Ostateczny termin na wypełnienie ankiety to 27.06.2022 r.