Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne
dotyczące omówienia projektu
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański serdecznie zaprasza lokalnych liderów, przedstawicieli samorządów, radnych gmin, sołtysów,  ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i innych stowarzyszeń oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie zorganizowane w ramach ostatniego etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

W trakcie spotkania przedstawimy Państwu wypracowane w ramach konsultacji społecznych założenia  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Miejsce spotkania

biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
Suchowola, Plac Kościuszki 21
29.05.2023 r., godz. 10.00

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.