LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – FUNDUSZ BIEBRZAŃSKI
ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY GONIĄDZ
NA
SPOTKANIE KONSULTACYJNE
DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli lokalnych liderów, samorządów, radnych gmin, sołtysów,  przedstawicieli ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i innych  stowarzyszeń oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

W trakcie spotkań postaramy się wspólnie z Państwem omówić najważniejsze problemy i potrzeby rozwojowe dotyczące obszaru gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański oraz zastanowimy się w jaki sposób się z nimi zmierzyć. Naszym zamiarem jest budowa strategii z udziałem szerokiego grona mieszkańców i licznej reprezentacji podmiotów obszaru.

W programie spotkania zaplanowaliśmy analizę potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru gminy, mocnych i słabych stron, planowanych działań/rezultatów, zasad wyboru operacji i kryteriów oraz monitorowania i ewaluacji.

Chcielibyśmy uwzględnić Państwa sugestie i pomysły, tak aby środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich jak najlepiej zaspokoiły potrzeby różnych grup społecznych.

Liczymy na Państwa obecność !!!

Data i miejsce spotkania:

23.11.2022 r. godz. 13.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu (ul. Stary Rynek 23)

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.