1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Laptopy z „Grantów PPGR” przekazane!

        W dniach 8-9 czerwca 2022 roku Burmistrz Goniądza Grzegorz Andrzej Dudkiewicz w imieniu Gminy Goniądz, jako Darczyńcy, przekazał 25 laptopów zakupionych w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zakwalifikowały się do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w projektu, którego nabór wniosków odbył się w listopadzie 2021 roku.

Do Gminy Goniądz wpłynęło w tym okresie 31 wniosków, z czego 25 osób spełniało wymagane warunki i zostało zakwalifikowane do objęcia wsparciem.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, organizator konkursu, przez kilka miesięcy weryfikował wnioski, po czym wniosek Gminy Goniądz został oceniony pozytywnie. Gmina otrzymała grant w wysokości 62.500 zł na zakup laptopów dla 25 dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę laptopów do Gminy wyłoniono firmę Syntis Sp. z o.o. z Grabówki. W czerwcu sprzęt firmy Dell dotarł do urzędu, po czym został sprawdzony w zakresie sprawności fizycznej oraz wymaganego oprogramowania.

Konkurs grantowy pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Galeria